Ataskaitos

Skaidriai vykdome savo veiklą už savo darbus atsiskaitome
savo rėmėjams ir visuomenei.

2020 m. Pagalbos moterims linijos metinė ataskaita

Informacija ruošiama

2019 m. Pagalbos moterims linijos metinė ataskaita