apie programą

Lyčių lygybė ir demokratija

Šia programa siekiame vystyti moterų solidarumą, skatinti moterų lyderystę, šviesti merginas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio į lytis principą. Lyčių lygybė yra demokratijos plėtros dalis. Nuo kiekvieno iš mūsų požiūrio ir veiksmų priklauso, kokioje visuomenėje gyvename. Lietuvoje vis dar gyvi stereotipai apie vyrų ir moterų vaidmenis šeimoje ir visuomenėje.

 

Tai rodo didelis smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičius  mūsų šalyje. Kultūra, visuomenė, šeima mergaitėms ir berniukams formuoja įvairias nuostatas, kuriomis remdamiesi jie gali savo elgesį įvardinti kaip pageidautiną arba smerktiną. Norint keisti esamas visuomenės nuostatas, svarbus vaikų ir jaunimo švietimas.

Kas yra merginų grupių metodas?

Merginų grupių metodą sukūrė Mia Hanstriom iš Alandų salų Taikos instituto. Lietuvoje kartu su autore jį adaptavo ir paskleidė Dingusių žmonių šeimų paramos centras. Merginų metodas – tai ne terapija, o merginų susitikimai pokalbiams. Merginų grupės renkasi kartą į savaitę ir diskutuoja joms aktualiais klausimais.

 

Merginų grupėms vadovauja dvi vadovės, kurios yra pasirengusios atvirai kalbėti įvairiais aktualiais klausimai, nebijoti remtis savo patirtimi – atkreipia dėmesį į vyraujančias stereotipines nuostatas, organizuoja diskusijas lyčių lygybės klausimais.

Darbas grupėse

Darbas nedidelėse grupėse leidžia ne tik suteikti informacijos apie žmogaus teises, bet kiekviena grupės dalyvė turi galimybę pasidalinti savo patirtimi, ją saugiai aptarti pagal tam tikras temas ir kartu ieškoti sprendimų. Darbas grupėje suteikia saugumą ir palaikymą iš kitų dalyvių. 

 

Dalyvės grupėje gali dalintis ir skaudžiais išgyvenimais dėl patirto smurto ar seksualinės prievartos. Tokie užsiėmimai per asmeninę patirtį labiau įtakoja nuostatų keitimą. Darbas grupėje įgalina pažeidžiamas jos nares ir veikia kaip smurto lyties pagrindu prevencija.

 

Efektyvus metodas

Merginų grupių metodas gali būti naudojamas dirbant su įvairaus amžiaus merginomis. Šis metodas efektyvus įvairiais aspektais: jis stiprina merginų sveikatą ir suteikia joms reikiamų įgūdžių dalyvauti demokratijos plėtroje, padeda kiekvienai merginai tapti kūrybinga asmenybe, sugebančia atpažinti galios ir kontrolės mechanizmus tarpusavio santykiuose, ypač bendraujant su priešingos lyties atstovais.

 

Sukurtas socialinio palaikymo tinklas taip pat suteikia merginoms tvirtybės sprendžiant gyvenime iškylančius sunkumus.

Kas gali tapti merginų grupių vadove?

Merginų grupių vadove gali tapti kiekviena moteris, kuri domisi lyčių lygybės klausimais ir siekia pokyčių visuomenėje, gali atvirai kalbėti apie savo santykius, seksualinę patirtį, moters vaidmenį visuomenėje, vyraujančius stereotipus.

palaikymas

Jau dirbančioms grupių vadovėms organizuojame nuolatinį palaikymą, grupinio darbo aptarimą, analizuojame iškylančius sunkumus, dalinamės naujomis idėjomis. Tokiu būdu siekiame tobulėti ir paremti viena kitą šviečiant jaunimą lyčių lygybės klausimais. Organizuojame kvalifikacijos kėlimo seminarus lyčių lygybės klausimais.

Mokymai merginų grupių vadovėms

Mokymų planas:

Jei susidomėjote programa ir norite, kad jūsų gimnazijoje ar mokykloje, jaunimo ar vaikų dienos centre, bendruomenės centre būtų organizuojamas merginų (paauglių) gupių susitikimų ciklas susisiekite su Grupių vadove Aušra.

Kontaktinis asmuo:
Aušra Stankūnienė
Tel. nr.: +370 616 88448
El. paštas.: kaunas@moterulinija.lt