Mūsų paslaugos

Mes siūlome šias paslaugas:

Psichologinis konsultavimas

 1. Padeda spręsti gyvenimiškas problemas, vidinius ir tarpasmeninius konfliktus;
 2. Padeda susigaudyti esamoje situacijoje, suprasti savo jausmus ir poreikius;
 3. Padeda pamatyti gyvenimo sunkumus plačiau, tarsi iš šono, savo gyvenimo kontekste;
 4. Padeda ieškoti problemų sprendimų, kai gyvenimo situacija atrodo užstrigusi;
 5. Lavina įgūdžius, padedančius įveikti problemas, susidūrus su sunkumais ir naujais reikalavimais;
 6. Psichologinis konsultavimas trunka 10-20 sesijų;
 7. Konsultacijos kaina - 25 €

Psichoterapija

 1. Padeda įveikti vaikystės traumas, skatina asmenybės pokyčius, gilesnį savęs pažinimą;
 2. Skatina keisti elgesį, būti produktyvesniam, labiau patenkintu savo gyvenimu, net ir esant neišvengiamiems apribojimams;
 3. Lavina gebėjimą užmegzti ir palaikyti artimus santykius. Moko efektyviau bendrauti tarpusavyje, spręsti konfliktus;
 4. Padeda realizuoti save ir atrasti savo potencialą;
 5. Psichoterapija trunka 1-2 metus susitinkant kartą per savaitę;
 6. Konsultacijos kaina - 25-30 €

Teisininko konsultacijos

 1. Konsultuojame šeimos teisės klausimais: skyrybų, vaikų išlaikymo priteisimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo bei bendro turto dalybų klausimais, pažeistų teisių, žalos atlyginimo bei sutartinių santykių klausimais.
 2. Ruošiami prašymai dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, iki/po vedybinės sutartys, sutartys dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimai dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymai dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo.
 3. Teikiamos teisinės konsultacijos pagrįstos teisės mokslo žiniomis, teismų praktika bei ilgamete darbo patirtimi.
 4. Konsultacijos kaina - 30 €; dokumentų rengimo kaina sutartinė.

Registracija: inga@moterulinija.lt

Mediacijos paslaugos

Mediacija – galimybė konfliktą išspręsti taikiai be teismo proceso. Tai alternatyvi, teismui, konfidenciali ir savanoriška ginčų sprendimo procedūra, kurios metu besiginčijantys asmenys padedami mediatoriaus, siekia abiem pusėms palankaus susitarimo.

 

Pagrindiniai mediacijos principai:

 1. Konfidencialumas - mediatorius niekam negali atskleisti informacijos, sužinotos mediacijos metu, išskyrus atvejus, kai reikia užtikrinti vaiko interesus ar užkirsti žalą asmens sveikatai ar gyvybei;
 2. Savanoriškas - jūs galite bet kada kreiptis mediacijos, ir lygiai taip pat galite laisvai iš jos pasitraukti;
 3. Nešališkumas - mediatorius privalo būti neutralus šalių atžvilgiu ir nei vienai šalių nerodyti palankumo;

Mokymai ir seminarai

Seminarai skirti įvairių specialybių darbuotojams, susiduriantiems su asmenimis, išgyvenančias krizes. Tai teoriniai praktiniai seminarai skirti 12-15 asmenų grupei. Seminarus veda organizacijos specialistai. Seminarų trukmė – 4 ak. val. Kaina – 200 €.

 1. PSICHOLOGINĖS KRIZĖS - Psichologinės krizės apibrėžimas, jos bruožai. Krizių rūšys. Psichologinių krizių fazės. Tuo metu kylantys jausmai. Pagalbos galimybės. Psichologinių krizių pasekmės. Rizikos faktoriai. Pagalbos lygiai. Psichologinės pagalbos teikimo pagrindiniai metodai ir pricipai.
 2. NETEKTYS - Gyvenimo ir mirties nuostatos. Papročiai ir ritualai. E. Kubler-Ross mirimo ir gedėjimo stadijos. Sielvartas ir gedėjimas. Gedėjimo etapai. Komplikuotos netektys. Pagalba netekusiems.
 3. SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA - Savižudybės prevencija: problemos sprendimo svarba. Rizikos faktoriai ir kiti reikšmingi veiksniai. Savižudybės identifikacija. Pokalbis su savižudybės rizikoje esančiu žmogumi. Savižudybės rizikos laipsnio nustatymas. Saugumo užtikrinimas. Nuostatos, įsitikinimai ir veiksmai kurie padeda.
 4. SMURTAS PRIEŠ MOTERIS - Smurto apibrėžimas. Smurto paplitimas. Smurto priežastys. Smurto rūšys. Smurto ratas. Faktai ir mitai apie smurtą. Smurto šeimoje pasekmės. Pasekmės vaikams. Pagalba nuo smurto nukentėjusiems. Teisiniai ir instituciniai pagalbos lygiai. Pagrindiniai psichologinės pagalbos principai. Pokalbio fazės. Moters įgalinimas. Pokalbis apie vaikus.

Psichoterapinė grupė

Psichoterapinė grupė tai tokia aplinka, kurioje dalyviai atskleidžia savo unikalią gyvenimo patirtį, patiriamus sunkumus  ir kartu kuria grupės gyvenimą. Grupės dalyviai sąveikaudami  tarpusavyje, reaguoja vienas į kitą, aptaria iškylančius jausmus ir savo reakcijas, tokiu būdu giliau suprasdami, kaip jie veikia pasaulyje ir kokią įtaką jie daro kitiems. Taip kuriama unikali grupės patirtis, išbandomi nauji elgesio būdai, aptariamos elgesio pasekmės.

Kiekvienas dalyvis grupėje siekia savo tikslų ir sprendžia savo sunkumus. Tam reikia drąsos ir ryžto. Kiekvieno dalyvio sunkumai paprastai yra susieję su kitais dalyviais, kurie apjungia bendriems grupės tikslams. Grupės tikslai gali būti:

 1. Plėsti savęs supratimo ribas. Geriau pažinti savo jausmus, mąstymo būdą, suprasti savo elgesį, pripažinti savo vertybes ir jas atstovėti;
 2. Priimti savo unikalumą ir pažeidžiamumą;
 3. Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, jausmus, mintis - gyventi savo unikalų gyvenimą.
 4. Vystyti gebėjimą užmegzti ir palaikyti ilgalaikius artimus santykius.
 5. Vystyti gebėjimą laisvai rinktis ir rizikuoti gyvenime, išgyventi su tuo susiejusį nerimą ir kaltę;
 6. Vystyti savo spontaniškumą ir gyvybingumą, integruoti praeities patirtis į savo gyvenimą, kelti realius lūkesčius ateičiai.
 7. Atrasti gyvenimo prasmę;

Psichoterapinėje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 10 dalyvių. Grupė renkasi kartą per savaitę. Grupės užsiėmimas trunka 1,5 val. Vieno susitikimo kaina 20 €. Grupės pradžia planuojama 2021 rugsėjo mėnesį. Pabaiga – 2022 birželį. Prieš patenkant į grupę su kiekvienu dalyviu susitinkama individualiam pokalbiui.

Grupę veda grupės terapeutė Aušrinė Krikščionaitienė

Registracija: ausrine@moterulinja.lt