Mūsų projektai

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

Kauno moterų linija teikia nemokamą pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Jonavoje ir Ukmergėje.

Pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

Kauno moterų linija: nemokama pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltimų (teisinė, psichologinė, laikinas apgyvendinimas).

Emocinės pagalbos teikimas telefonu ir susirašinėjant internetu

Nemokama emocinė pagalba telefonu ir internetu ištisą parą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems.

Įvykę projektai

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas, jos narių ir savanorių kompetencijų didinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą moterų ir vyrų lygybės politikoje 2023-2024 metai

Kompleksinė pagalba šeimai krizėje 2023 metai

Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą I(pagrindinis vykdytojas VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“, toliau - ŽTSI) 2022-2023 metai

Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto! (pagrindinis vykdytojas VšĮ „Šeimos santykių institutas“, toliau - ŠSI) 2023 m.

Projektas Women help-line in Lithuania (Pagalbos moterims linija) 2021-2023 m.

2022 m. įgyvendiname projektą „Asociacijos „Kauno moterų linija” institucinių gebėjimų stiprinimas“