Mūsų vizija

Laiminga, visavertė,
save realizuojanti moteris

Mūsų misija

Teikti moterims ir jų šeimos nariams psichologinę-socialinę pagalbą

Organizuoti savanorišką veiklą (krizių įveikimo srityje), skatinti moterų lyderystę ir lyčių lygybę.

Mūsų vertybės

Kiekvienas žmogus mums yra svarbus,
savo darbe vadovaujamės.

1. Pagarba

2. Atsakomybė

3. Lygiavertiškumas

4. Pagalba vienas kitam

5. Bendrystė

6. Žmogiškasis ryšys

Organizacijos tikslai

Nuolat tobulėjame ir siekiame šių tikslų:

  1. Psichologinė-socialinė pagalba moterims ir jų šeimos nariams.
  2. Smurto ir krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
  3. Savanorių paruošimas darbui krizių įveikimo srityje.
  4. Moterų ir vaikų teisių gynimas.
  5. Visuomenės švietimas psichologijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais.
  6. Pilietinės iniciatyvos ir bendruomenės atsakomybės skatinimas.