Specializuota kompleksinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims

Jeigu patiriate smurtą artimoje aplinkoje, pagalbą suteiks specializuotos kompleksinės pagalbos centras. Asociacija „Kauno moterų linija“ specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas atlieka Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybėse.

Pagal LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Specializuotos kompleksinės pagalbos centras – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, kuriam šio įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka suteikta teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

SKPC teikiama pagalba:

  • Konsultanto pagalba (informavimas ir konsultavimas, siekiant padėti nukentėjusiajam spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą).
  • Psichologo konsultacijos (pagalba, siekiant susiorientuoti esamoje situacijoje ir ieškoti galimybių ją keisti).
  • Teisininko konsultacijos (konsultavimas smurto šeimoje, skyrybų klausimais, reikalingų teisinių dokumentų parengimas).
  • Tarpininkavimas su valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl reikalingos pagalbos nukentėjusiajam.
Pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

SKPC pagalbos gavimo būdai:

  • Gavę pranešimą iš policijos apie nukentėjusį asmenį, susisiekiame su juo ir pasiūlome nemokamą bei anonimišką konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą.
  • Smurtą patyręs asmuo kreipiasi dėl pagalbos savarankiškai, tiesiogiai.
  • Pagalbą suteikiame nukentėjusiems nuo visų rūšių smurto: fizinio, psichologinio, ekonominio, seksualinio. 
  • Pagalbą teikiame lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Informacija ir pagalba teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 19 val.

+370 618 40044;

+370 665 85084;

skpc@moterulinija.lt

Šią veiklą finansuoja:

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras – akreditacija vykdyti šią veiklą suteikta 2023-03-23, Nr. SI-1056, finansuoja LR Socialinės apaugos ir darbo ministerija.