Specializuota kompleksinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

Jeigu patiriate smurtą artimoje aplinkoje, pagalbą suteiks specializuotos kompleksinės pagalbos centras. Asociacija „Kauno moterų linija“ specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas atlieka Kėdainių, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybėse.

Pagal LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

 

Daugiau informacijos apie SKPC tinklą Lietuvoje:

SKPC teikiama pagalba:

  • Konsultanto pagalba (informavimas ir konsultavimas, siekiant padėti nukentėjusiajam spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą).
  • Psichologo konsultacijos (pagalba, siekiant susiorientuoti esamoje situacijoje ir ieškoti galimybių ją keisti).
  • Teisininko konsultacijos (konsultavimas smurto šeimoje, skyrybų klausimais, reikalingų teisinių dokumentų parengimas).
  • Tarpininkavimas su valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl reikalingos pagalbos nukentėjusiajam.
Pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

SKPC pagalbos gavimo būdai:

  • Gavę pranešimą iš policijos apie nukentėjusį asmenį, susisiekiame su juo ir pasiūlome nemokamą bei anonimišką konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą.
  • Smurtą patyręs asmuo kreipiasi dėl pagalbos savarankiškai, tiesiogiai.
  • Pagalbą suteikiame nukentėjusiems nuo visų rūšių smurto: fizinio, psichologinio, ekonominio, seksualinio. 

Informacija ir pagalba teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 19 val.

+370 618 40044;

+370 665 85084;

skpc@moterulinija.lt

Šią veiklą finansuoja:

„Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims” finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sutartis Nr. LMTĮA 2020/02-09