Projektas “Kompleksinė pagalba šeimai krizėje” (Kauno m. gyventojams) 2023 m.

Krizinės situacijos, kylančios dėl santykių, skyrybų, alkoholizmo problemų ir kt. priežasčių ypatingai skaudžiai paliečia šeimas ir vaikus šeimoje. Tai lemia pasitikėjimo savimi sumažėjimą, nusivylimą, bejėgiškumą. Šioms problemoms spręsti yra reikalinga kompleksinė pagalba. Individuali socialinė, psichologinė pagalba suteikia galimybę asmenims sumažinti stresą, pažinti savo jausmus ir sužinoti savo teises bei priimti tinkamus sprendimus, įgalinančius gyventi pilnavertį gyvenimą. Taip pat aktualūs grupių užsiėmimai, padedantys suvokti krizių priežastis, suvaldyti ir stabilizuoti esamą situaciją. Neretai šeimas ištinka skyrybų krizės, dėl to kylantys vaikų ir tėvų bendravimo sunkumai. Kaip rodo statistika, Lietuvoje daugiau nei pusė santuokų išyra. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2021 m. buvo užregistruota 7,8 tūkst. ištuokų, lyginant su 2020 m. jų padaugėjo 3,7 proc. Daugiau nei pusė (55,1 proc.) 2021 m. išsituokusių porų turėjo bendrų iki 18 metų amžiaus vaikų. Skyrybų krizės atveju pagalba dažnai reikalinga tiek tėvams, tiek ir vaikams. Organizuojant pagalbą krizinėse situacijose, esančioms vienišoms mamoms, besiskiriantiems tėvams, pirmas susitikimas vyksta su socialiniu darbuotoju, kuris identifikuoja reikalingos pagalbos poreikį, įvertina situaciją. Socialinis darbuotojas yra atsakingas už kompleksinės pagalbos organizavimą komandiniu darbo principu. Komandoje dirbs įstaigos specialistai – soc. darbuotojas, psichologai, turintys didelę bendro darbo patirtį, teikiant pagalbą krizinių situacijų šeimoje atvejais. Dar viena aktuali problema, kelianti krizes šeimoje – vaikų įtraukimas į skyrybų konfliktus ir manipuliavimas jais. Šio projekto rėmuose planuojama suteikti mediacijos paslaugas tėvams. Šeimos mediatoriaus paslauga skirta apginti vaikų interesus ir poreikius, įvykus tėvų skyryboms, stengiantis sukurti saugią, neutralią aplinką jiems bei siekti kompromisų, pasidalinant atsakomybe dėl vaikų.

Projektas įgyvendinamas 2023-04-01- 2023-12-31 Kauno m. savivaldybės teritorijoje, organizacijos buveinės adresas – Vaidoto g. 115, Kaunas.

Projekto veiklos padės šeimoms įveikti krizes, sudėtingas situacijas. Šeimos, kuriose vienišos mamos, augina nepilnamečius vaikus, turės galimybę gauti individualias psichologo konsultacijas, dalyvauti grupių užsiėmimuose ir taip bus įgalintos įveikti krizes, atras stiprybes spręsti problemas, susidūrus su sunkumais ir naujais iššūkiais. Šeimos, susidūrusios su skyrybų krize, turės galimybę mediacijų pagalba rasti kompromisinius sprendimus dėl bendravimo tvarkos su vaikais, padės išgirsti vienas kito pozicijas ir taip priimti abipusiai tinkamus sprendimus. Grupių užsiėmimų, mediacijos konsultacijų tėvams metu bus organizuojama vaikų priežiūra, užimtumas vaikams (nuo 3 iki 14 metų). Šią veiklą užtikrins organizacijos savanoriai, turintys reikalingų kompetencijų vaikų priežiūrai. Paaugliams bus teikiamos individualios konsultacijos, kurios padės gerinti santykius su bendraamžiais, tėvais, mokytojais, atpažinti sustiprėjusį vienišumą, liūdesį, pyktį, nerimą, tėvų skyrybas ir būdus. Taip pat Kauno m. gyventojai, besidomintys pozityvios tėvystės ir nesmurtinio bendravimo ypatumais, turės galimybę sudalyvauti edukacinio pobūdžio seminaruose.