2022 m. įgyvendiname projektą „Asociacijos „Kauno moterų linija” institucinių gebėjimų stiprinimas“

Projekto tikslas – didinti organizacijos darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.
Projekto uždaviniai:
• Tobulinti organizacijos institucines kompetencijas, siekiant gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę, užtikrinti jos tęstinumą.
• Užtikrinti savanoriškos veiklos organizavimą ir plėtrą.
Organizacijai aktualu nuolat tobulinti kompetencijas, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti organizacijos žinomumą. Todėl labai svarbu atsižvelgti į vidines ir išorines dedamąsias: darbuotojų ir savanorių kompetencijų stiprinimą, organizacijos institucinį stiprinimą, įvaizdžio tobulinimą.
Projekto veiklos:
• Darbuotojų kompetencijų, sutelktumo, komandinės atmosferos stiprinimui bus pasitelktos supervizijos, kurias ves ekspertas – specialistas profesionalas. Planuojama organizuoti 10 supervizijų, kuriose dalyvaus organizacijos darbuotojai.
• Savanorių motyvacijos dalyvauti savanoriškoje veikloje palaikymui bei kvalifikacijos tobulinimui organizuosime kvalifikacijos kėlimo seminarą. Kaip rodo praktika, kvalifikacijos kėlimo seminarai, didina motyvaciją dalyvauti savanoriškoje veikloje, naujos žinios ar jau turimų atnaujinimas, sudaro prielaidas tobulėjimui.
• Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą PML veiklą, organizuosime informacinę kampaniją, su tikslu pritraukti asmenis, norinčius dalyvauti savanoriškoje veikloje.
• Siekiant stiprinti organizaciją, didinti jos veiklų žinomumą, labai svarbios įvaizdžio detalės, matomos viešojoje erdvėje. Tuo tikslu su profesionalų pagalbą tobulinsime organizacijos įvaizdžio detales, perengdami Brandbook. Ši priemonė padės nuosekliai ir tinkamai laikytis organizacijos firminio stiliaus, Logotipo identiteto naudojimosi taisyklės padidins kokybišką komunikaciją viešojoje erdvėje.
• Planuojame panaudoti dar vieną institucinio stiprinimo priemonę – atlikti finansinį organizacijos auditą. Ši priemonė padės įvertinti organizacijos finansinės atskaitomybės teisingumą, finansinės dokumentacijos atitikimą teisės aktams, sustiprins organizacijos veiklų tęstinumą.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.