Projektas „Emocinės pagalbos teikimas telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat)”

Asociacija “Kauno moterų linija” kartu su VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“ ir asociacija „Moterų informacijos centras“ vykdo tęstinį projektą, kurio tikslas teikti emocinę pagalbą, moterims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą.

Savanoriškos veiklos organizatoriai užtikrina teikiamos emocinės pagalbos telefonu nepertraukiamumą, profesionalumą ir kokybę. Taip pat per 2023 metus savanoriškos veiklos organizatoriai numatę parengti bent 50 naujų savanorių emocinės pagalbos teikimui telefonu, vykdyti bent 5 kryptingas veiklas, skirtas emocinės pagalbos telefonu teikimo viešinimui, didinti emocinės pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu pasiekiamumą ir žinomumą, sudaryti sąlygas įvairioms amžiaus grupėms įsitraukti į savanorišką veiklą, sudaryti sąlygas savanoriams nuolat tobulinti savo įgūdžius.

“Pagalbos moterims linijos” savanoriai bei konsultantai teikia emocinę pagalbą, moterims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims susirašinėjant internetu kiekvieną dieną 17-22 val.

Informaciją apie emocinės pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu teikimą skelbiama viešai, lengvai prieinama forma www.pagalbosmoterimslinija.lt svetainėje bei socialinėje paskyroje https://www.facebook.com/pagalbos.linija/, o tuo metu, kai emocinė pagalba telefonu ar susirašinėjant internetu neteikiama, besikreipiantieji yra informuojami apie emocinės pagalbos teikimo laiką ir kitas pagalbos galimybes.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Asmuo kontaktams:
Pagalbos moterims linijos vadovė Kaune
Aušra Stankūnienė
El.paštas: kaunas@moterulinija.lt