Paslaugos

Mediacija

Galimybė konfliktą išspręsti taikiai be teismo proceso. Tai alternatyvi, teismui, konfidenciali ir savanoriška ginčų sprendimo procedūra, kurios metu besiginčijantys asmenys padedami mediatoriaus, siekia abiem pusėms palankaus susitarimo.

Registracija: info@moterulinija.lt

Pagrindiniai mediacijos principai:

Konfidencialumas – mediatorius niekam negali atskleisti informacijos, sužinotos mediacijos metu, išskyrus atvejus, kai reikia užtikrinti vaiko interesus ar užkirsti žalą asmens sveikatai ar gyvybei;

 

Savanoriškas – jūs galite bet kada kreiptis mediacijos, ir lygiai taip pat galite laisvai iš jos pasitraukti;

 

Nešališkumas – mediatorius privalo būti neutralus šalių atžvilgiu ir nei vienai šalių nerodyti palankumo;

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mediacija privaloma šeimos ginčuose

Tai reiškia, kad jei kreipsitės į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos, tėvystės nustatymo ir panašiai, teismas nepriims tokio ieškinio, jeigu prieš kreipdamiesi į teismą, ginčo nebūsite bandę išspręsti mediacijos būdu.

 

Mediacijos reikalavimas netaikomas tada, kai šalys į teismą kreipiasi bendru sutuoktinių sutarimu ir sudaro santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

Norėdama gauti privalomos mediacijos paslaugas, ginčo šalis (arba ginčo šalys) turi:

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (VGTPT) pateikti prašymą (gali būti bendras) dėl mediatoriaus skyrimo

arba

savo pasirinktam mediatoriui, įrašytam į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, pateikti prašymą (gali būti bendras) vykdyti mediaciją (kai mediatorius skiriamas ne VGTPT, valstybė privalomosios mediacijos paslaugų nefinansuoja).

Paslaugos kaina

Mediacija vyksta susitikimų forma mediatoriaus (arba šalių) pasiūlytoje vietoje sutartu laiku. Vienas susitikimas paprastai trunka nuo 1 iki 2 valandų, o ginčui išspręsti paprastai pakanka 2–4 susitikimų.

Mediacijos kainą sudaro pradinė įmoka – 100 €, į šią kainą įeina mediatoriaus pasiruošimas mediacijai ir mediatoriaus išvados surašymas tais atvejais, kai mediacija nėra sėkminga, ir 50 € kaina už kiekvieną mediacijos valandą.

Registracija: info@moterulinija.lt

 

Lietuvos Respublikos mediatorių, sudariusių su VGTPT privalomosios mediacijos teikimo sutartis, sąrašas

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas

Lietuvos Respublikos mediatorių, sudariusių su VGTPT privalomosios mediacijos teikimo sutartis, sąrašas

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas