Lyčių lygybės ABC: kaip kiekvienas galime kurti saugią aplinką?

Rugsėjo 29 dieną vyko nemokamas nuotolinis seminaras „Lyčių lygybės ABC: kaip kiekvienas galime sukurti saugią aplinką?“ Diskutuojant apie lyčių lygybę ir jos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje dažnai kyla klausimas: ar svarbu ir prasminga kalbėti apie lyčių lygybę? Jeigu taip, kodėl?

Atsakymų į šį ir kitus klausimus ieškojome drauge su Paulina Drėgvaite – edukatore, eseiste, projektų koordinatore, dirbančia Lietuvos žmogaus teisių centre ir prisidedančia prie edukacinių veiklų organizavimo bei įgyvendinimo smurto lyties, lyčių lygybės, LGBTI temomis.

Seminaro metu dalyvių buvo klausiama, kokių stereotipinių moters ir vyro lūkesčių jie yra girdėję gyvenime. Tarp seminare minėtų lūkesčių moterims dalyviai įvardijo: moterims skiepytą kuklumą, tvarkingumą, atsakingumą, nuolankumą, nepriekaištingą išvaizdą, motiniškumo instinktą, kūno seksualizavimą, santūrumą. Vyrams įvardyti seminaro dalyvių lūkesčiai buvo šie: atsakingumas, darbštumas, šeimos išlaikymas ir jos gerovė, buvimas „šeimos galva“, emocijų nerodymas, puiki karjera. Diskutuodami seminaro dalyviai priėjo prie išvados, kad vyrams lūkesčių taikoma kur kas mažiau negu moterims.

Pasak Paulinos, sąvokos lyčių vaidmenys, socialinė lytis – tai visuomenėje vyraujantys lūkesčiai, kultūrinės normos, įsitikinimai, pasireiškiantys elgesio, aprangos, išvaizdos, būdo bruožų ar pomėgių standartais. Socialinės ypatybės ir galimybės siejamos su buvimu moterimi ir vyru bei jų santykiais.

Seminare taip pat buvo apžvelgiamos lyčių stereotipų ištakos ir pasekmės, tarp kurių – smurtas lyties pagrindu, dažnai pasireiškiantis sunkiai atpažįstamomis, iššūkius keliančiomis formomis. Paulina Drėgvaitė pasakojo, kad egzistuoja keturi pagrindiniai smurto prieš moteris būdai: fizinis, psichologinis, seksualinis ir ekonominis.

Europos lyčių lygybės institutas skelbia, kad smurtas prieš moteris yra daugelio gyvenimo sričių – darbo, sveikatos, pinigų, galios, žinių – struktūrinės moterų nelygybės pasekmė ir rezultatas ir vis dar pati stipriausia lyčių nelygybės išraiška. Nuo smurto artimoje aplinkoje dažniausiai nukenčia moterys ir vaikai. Nepaisant to, kad paprastai nuo smurtinių nusikaltimų už namų ribų dažniausiai nukenčia vyrai, smurtautojais tiek artimoje aplinkoje, tiek už namų ribų dažniausiai būna vyrai.

Seminaro dalyvės buvo supažindintos su terminu stiklinės lubos. Jis vartojamas norint apibūdinti išankstiniais nusistatymais besiremiančias, dažnai nematomas kliūtis, barjerus, kurie trukdo siekti karjeros moksle ir eiti aukštesnes pareigas asmenims dėl jų rasės, tautybės, lyties, nepriklausomai nuo įgyto išsilavinimo ir patirties. Dažnai šios kliūtys matomos analizuojant statistinius duomenis, kai nepaisant deklaruojamos lygybės prieš įstatymą, oficialiai įtvirtintos Konstitucijoje ir įstatymuose, susidaro situacija, kai stebimas didelis reprezentacijos atotrūkis lyčių požiūriu.

 

Šis seminaras yra projekto „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!” dalis. Projektą vykdo VšĮ „Šeimos santykių institutas“, seminarą organizuoja projekto partneris asociacija „Kauno moterų linija“, finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.