Asociacijos pirmininkė, projektų vadovė, Valdybos narė

Ernesta Butkuvienė

Apie mane

Asociacijoje esu atsakinga už veiklų organizavimą, dalyvavimą projektinėje veikloje, komandos subūrimą veiklų įgyvendinimui bei organizacijos atstovavimą. Šioje veikloje galiu realizuoti savo profesinius sugebėjimus, turiu galimybes vystyti savo kompetencijas kaip specialistė ir vadovė. Atlikdama savo įsipareigojimus, vadovaujuosi šiais principais: atsakomybė, profesionalumas, pagarba, bendradarbiavimas, sąžiningumas ir skaidrumas.

Darbo patirtis

Nuo 2007 m. aktyviai dirbu socialinių projektų organizavimo ir įgyvendinimo srityje; nuo 2011 m. konsultuoju nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis, asmeninių ir tarpasmeninių krizių įveikimo klausimais; esu specializuotos kompleksinės pagalbos centro koordinatorė. Nuo 2007 m. aktyviai dalyvauju „Pagalbos moterims linijos“ (PML) veikloje, esu PML savanorių supervizorė, dalyvauju PML savanorių ruošimo programoje, koordinuoju PML el. laiškų veiklą Kaune.

Išsilavinimas

Socialinio darbo bakalauras, sociologijos magistras

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

 

Asociacijos „Kauno moterų linija“ pirmininkė

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos Etikos komisijos pirmininkė

Kita

 

Skaitymas, teatras, muzika, kelionės.