Eugenijus Laurinaitis. Žuvis vandenyne. Knyga apie sklandų bendravimą

Eugenijus Laurinaitis – gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, mokslinių ir populiarių straipsnių bei knygų autorius ir sudarytojas.
Nauja E. Laurinaičio knyga „Žuvis vandenyje“ kviečia skaitytoją keliauti per visus žmogaus gyvenimo etapus ir panagrinėti išsamią bendravimo abėcėlę. Tai puiki knyga ne tik tiems, kurie nori išmokti pastebėti kūno ženklus ir suprasti savo poreikius, bet ir tiems, kuriems rūpi įsiklausyti į kitus, sukurti darnią šeimą, puoselėti meile ir pasitikėjimu grįstus santykius, o paskutinį gyvenimo etapą sutikti prasmingai.

Kiekvienam žmogui labai svarbi jo savijauta: juk visi norime jaustis saugūs, mylimi, suprasti ir įvertinti. Gerai savijautai labai svarbu atpažinti ir suvokti savo kūno žinutes, emocijas. Kai tik pajuntame stresą ar įtampą, įsijungia mūsų limbinė sistema, kontroliuojanti biologines motyvacijas, instinktus, emocijas (pyktį, džiaugsmą, alkį, troškulį, baimę, malonumą, lytinį potraukį, agresiją ir kt.). Limbinė sistema vadovaujasi instinktu, kad atsirado grėsmė gyvybei: tampame budrūs, neretai nemiegame, pykstame, būname emocingi arba iš viso sustingstame, atsiranda apatija. Knygoje rasite atsakymų, kaip tokiu atveju pasijusti geriau.

Šioje knygoje aprašomas pats bendravimo procesas, analizuojama, į ką reikėtų kreipti dėmesį bendraujant, kaip pastebėti kūno ženklus. Autorius teigia, kad žmonių bendravimas turi biologinį pagrindą, o tai reiškia, kad bet kokiuose santykiuose pirmiausia stengiamės užsitikrinti, kad išgyvensime, t. y. ne pasirodyti protingi, žavūs ar dar kokie nors, bet išlikti gyvi.

Australų tyrinėtojas D. Rocko išskyrė keletą veiksnių, kurie yra svarbūs išgyvenimui.

  • Socialinis statusas. Kiek mano žodis yra vertinamas kokioje nors žmonių grupėje? Menkas statusas kelia pavojų, atkakliai bandoma jį atgauti. Jei nepavyksta, kenčia mano savivertė. Į statuso turėjimą ar praradimą reaguojame nesąmoningai.
  • Pasitikėjimas savimi – tai gebėjimas numatyti savo veiksmų ar žodžių pasekmes ir kitų reakcijas į tai, ypač į kritiką. Jei kritika išsakoma prie keturių akių, esame linkę ją priimti ir įsiklausyti, jei akių yra daugiau, kritiką priimame kaip puolimą ir imame gintis.
  • Autonomija – tai gebėjimas jaustis savo gyvenimo autoriumi, t. y. ar mes gyvename taip, kaip norime, ar mūsų gyvenimą reguliuoja kiti.
  • Socialiniai ryšiai – gebėjimas užmegzti ryšį ne tik su draugu, bet ir su priešu, ypač su juo, nes priešas dažnai būna arčiau negu draugas.
  • Teisingumo jausmas. Tam, kad būčiau saugus, turiu jausti, kad su manimi elgiamasi teisingai. Todėl bendraudami turime sau ir kitiems taikyti vienodus vertinimo kriterijus. Bet kokia manipuliacija, išsisukinėjimas ar apgavystė iš karto signalizuoja, kad kažkas vyksta neteisingai.

Knyga papildyta praktiniais intarpais – psichoterapeuto konsultacijomis.