Mūsų projektai

Pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

Asociacija „Kauno moterų linija“ akredituota pagalbos tarnyba, organizuoja ir teikia pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Projekto tikslas – suteikti pagalbą asmeniui, atsižvelgiant į individualius nukentėjusiojo asmens poreikius, atsiradusius dėl nusikalstamos veikos padarytos jo atžvilgiu.

Pagalba skirta asmenims, kurie tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą ir asmenims, kurio šeimos narys ar giminaitis mirė dėl nusikalstamos veikos.

Stipresni kartu: kovodami su smurtu, nusikalstamumu ir diskriminacija

Suteikiama pagalba: informavimas, konsultavimas apie nukentėjusiojo asmens teises, emocinis palaikymas, psichologo konsultacijos, teisininko konsultacijos, pagalba rengiant teisinius dokumentus, tarpininkavimas, organizuojant kitų institucijų pagalbą, valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos gavimą, laikino apgyvendinimo organizavimas, palydėjimas.

Teikiama pagalba taip pat skirta nuo nusikalstamos veiklos nenuketėjusiems asmenims su klausos, regos, fizine, intelekto, psichosocialinę ir raidos negalia.

Pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

Pagalbą teikiame lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Asociacijos „Kauno moterų linija“ pagalbos tarnybos kontaktai:

Pagalbos tarnybų kontaktai LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje:

Finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija