laiptai

Ilgalaikė psichoterapinė grupė Kaune

Psichoterapinė grupė tai tokia aplinka, kurioje dalyviai atskleidžia savo unikalią gyvenimo patirtį, patiriamus sunkumus ir kartu kuria grupės gyvenimą. Grupės dalyviai sąveikaudami tarpusavyje, reaguoja vienas į kitą, aptaria iškylančius jausmus ir savo reakcijas, tokiu būdu giliau suprasdami, kaip jie veikia pasaulyje ir kokią įtaką jie daro kitiems. Taip kuriama unikali grupės patirtis, išbandomi nauji elgesio būdai, aptariamos elgesio pasekmės.
Kiekvienas dalyvis grupėje siekia savo tikslų ir sprendžia savo sunkumus. Tam reikia drąsos ir ryžto. Kiekvieno dalyvio sunkumai paprastai yra susieję su kitais dalyviais, kurie apjungia bendriems grupės tikslams. Grupės tikslai gali būti:
• Plėsti savęs supratimo ribas. Geriau pažinti savo jausmus, mąstymo būdą, suprasti savo elgesį, pripažinti savo vertybes ir jas atstovėti;
• Priimti savo unikalumą ir pažeidžiamumą;
• Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, jausmus, mintis – gyventi savo unikalų gyvenimą.
• Vystyti gebėjimą užmegzti ir palaikyti ilgalaikius artimus santykius.
• Vystyti gebėjimą laisvai rinktis ir rizikuoti gyvenime, išgyventi su tuo susiejusį nerimą ir kaltę;
• Vystyti savo spontaniškumą ir gyvybingumą, integruoti praeities patirtis į savo gyvenimą, kelti realius lūkesčius ateičiai.
• Atrasti gyvenimo prasmę;

Psichoterapinėje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 10 dalyvių.
Grupė renkasi kartą per savaitę, pirmadieniais 18.00-19.30.
Grupės susitikimai vyks adresu: V. Sladkevičiaus 5-3, Kaunas.
Pirmas grupės susitikimas planuojamas 2021m. spalio 4 d.
Paskutinis grupės susitikimas 2022 m. birželio 13 d.
Vieno susitikimo kaina- 20 Eur.
Prieš patenkant į grupę su kiekvienu dalyviu susitinkama individualiam pokalbiui. Individualaus pokalbio kaina -30 Eur.

Grupę veda grupės terapeutė Aušrinė Krikščionaitienė
Registracija: el. p. ausrine@moterulinja.lt, tel.: +370 618 05005;